Snel in contact komen? 0229 - 284 690 Support
  • Algemene voorwaarden

NexusAlgemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden van Nexus B.V.

Duidelijkheid vanaf het begin.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Nexus B.V. te Hoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 55365167, en haar wederpartijen (“opdrachtgever”).

Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een aantal afzonderlijke modules. De bepalingen uit het algemene deel zijn van toepassing op alle soorten diensten en goederen die Nexus B.V. levert aan opdrachtgever. Afhankelijk van de overeengekomen dienst(en) zijn één of meer modules van toepassing. De bepalingen van het algemene deel en de van toepassing zijnde bepalingen uit een of meerdere specifieke modules vormen samen de algemene voorwaarden.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Nexus B.V. alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Een PDF van de algemene voorwaarden vindt u hier.

Nexus kan u op gebied van digitale communicatie adviseren en ontzorgen door o.a.:

  • Toekomstbestendig advies
  • Levering van apparatuur en infrastructuur
  • Preventief onderhoud
  • De beste verbindingen op uw bedrijfslocatie
  • Beveiliging van dataverkeer
  • Cloud diensten